018-13 03 26 info@grindstolpen.se
Dödsbo och bouppteckning

Dödsbo och bouppteckning

När en person dör hamnar den dödes tillgångar och skulder i ett dödsbo. Det är de som ärver den avlidne (dödsbodelägarna) som företräder dödsboet och tar hand om det tills arvsskiftet är klart och dödsboet upphör. Dödsbodelägarna är också ansvariga för att göra en...