018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Måste man alltid göra en bouppteckning?

I regel ska en bouppteckning upprättas inom 3 månader efter dödsögonblicket. Detta görs av de efterlevande som ingår i dödsboet för att kartlägga den avlidnes tillgångar och skulder. I vissa fall återstår det inga tillgångar att fördela i dödsboet efter att begravningen har betalats. Då är det istället möjligt att upprätta en så kallad dödsboanmälan via Socialnämnden som sedan lämnar in den till Skatteverket.

Varför ska det vara så dyrt att dö?

Vill du anordna en begravning med enbart de mest grundläggande inslagen så börjar priset från ca 20 000 kronor. Då ingår kista, medverkan på begravning, transporter, kistläggning och ett grundarvode. I genomsnitt kostar dock en “vanlig” begravning uppemot 40 000 kronor. Låter det dyrt? Räknar man ihop alla kostnadsposter som ingår i traditionell begravningsceremoni så blir priset mer lätt att förstå. Förutom föregående nämna standardinslag tillkommer då även tillval som exempelvis val av urna, annons, blomarrangemang, hyra för minnesstund och kostnad för förtäring.

Kan man ha en begravning var som helst?

I ett kapell, hemma, på stranden, i trädgården, vid graven eller annan samlingslokal – hålls begravningsceremonin borgerligt så finns det i princip inga begränsning när det gäller plats. Valet av plats får dock inte störa omgivningen och väcka allmänt anstöt.

Måste man följa den avlidnes önskemål om sin egen begravning?

Förekommer det specifika önskemål från den bortgångne ska dessa instruktioner enligt lag följas så långt det är möjligt av de anhöriga. Men i regel räcker det med att tolka den så kallade andemeningen så att både den dödes och de efterlevandes önskemål respekteras. Begravningen bör avspegla den bortgångnes person och värderingar.

Har jag rätt till ledighet från mitt arbete vid begravning?

Om den avlidne räknas som “nära anhörig” har du rätt till ledighet i samband med begravningen. Dock är det upp till din arbetsgivare om du får betald ledighet i form av permission eller tjänstledighet. Ofta regleras rätten till ledighet i rådande kollektivavtal, annars görs en personlig överenskommelse med arbetsgivaren ifråga.