018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Frågor och svar

Här försöker vi ge dig svaren på alla dina frågor.

Precis när någon dött befinner vi oss i ett chocktillstånd. Ena stunden fungerar vi normalt, medan det nästa är svårt att tänka en rationell tanke. Här nedan har vi försökt att kortfattat och enkelt förklara de viktigaste sakerna som behöver ordnas när någon dör. Hittar du inte svaren här så är du givetvis välkommen att ringa oss också på 018-12 03 26.

Checklista när någon dör

Det oväntade har inträffat och någon i din närhet har dött. Oavsett om personen dör av ålder, sjukdom eller plötsligt är man nästan aldrig förberedd på döden när den väl kommer. Döden och begravningar är ett område som man oftast inte har stor kunskap om och ibland känner sig lite rädd för. När du är i sorgfungerar heller inte hjärnan som den brukar och du kan känna dig trött, glömsk och i ett tillstånd av overklighet. Tänk på att ta hand om dig själv. Allt behöver inte göras på en gång och många saker kan vänta.

Grindstolpenhar tagit fram en check-lista där det mesta står som du behöver tänka på när någon dött:

Vilka måste informeras?
De första som behöver få veta om att någon har dött är de närmast anhöriga och de som är bodelägare i dödsboet. Meddela även vänner, arbetsgivare och kollegor, grannar, skola, hemtjänst, städbolag och andra som finns i den dödes närhet.

När någon dör skriver en läkare ut en dödsattest. Denna skickas sedan till skatteverket som i sin tur meddelar myndigheter om att personen dött. Myndigheterna behöver därför inte informeras. Skatteverket, pensionsmyndigheten och försäkringskassan har en sida www.efterlevandeguiden.se där den mesta informationen finns om vad man behöver tänka på vid ett dödsfall.

 • Vad ska göras först?
  o  Ta hand om eventuella husdjur. Hitta en tillfällig lösning för dem, den permanenta kan vänta till senare.
  o  Töm kylskåp på färskvaror och släng soporna.
  Kontakta begravningsbyrån tidigt
  o  Kontakta en begravningsbyrå. Ju tidigare du kommer i kontakt med oss, desto större chans är det att vi hittar en tid för begravningsom passar alla. Vi hjälper dig med att planera begravningenpå just det sätt som du önskar och även med andra saker som det behöver ordnas med i samband med dödsfallet som t ex att beställa ett dödsfallsintyg. Dödsfallsintyget används tex i kontakt med banken och andra instanser som behöver veta att personen är död. Du kan också beställa dödsfallsintyget själv från skatteverket.se .
  o  Om det finns önskemål från den dödeinför begravningen brukar det underlätta för er att fatta beslut om hur begravningen ska ordnas. Om ni inte hann prata om det titta igenom papper och se om du hittar något testamente eller önskemål från den döde. De kan tex sitta i en pärm, finnas i ett bankfack/kassaskåp, vara inskrivna i vita arkivet eller vara inlämnade till oss på begravningsbyrån.

Ekonomi och papper
o  Bestäm vem av dödsbodelägarna som blir ekonomiskt ansvarig.
o  Klipp sönder bank- och kreditkort.
o  Ordna med adressändring så att posten eftersänds till den som är ansvarig för dödsboet. Det görs på adressändring.se .
o  Gå igenom ev. post och samla räkningar och kontoutdrag i en pärm.
o  Kontakta banken, kontrollera tillgångar och se över och stoppa automatiska betalningar som autogiron och e-fakturor. Exempel på sådana saker kan vara tex telefon, TV, internet, tidningar och avbetalningar. Det är inte lätt att kolla upp allt, men meddela företagen i takt med att räkningarna kommer in. Saknas det pengar i dödsboet är det ett extra viktigt att stoppa betalningarna. Du kommer att behöva använda bankkontot för att betala vissa delar av begravningen. Hos banken kan du också kolla om det finns några bankfack eller borgensåtagande.
o  Ta kontakt med försäkringsbolagen. En del försäkringar behöver sägas upp, andra faller ut i samband med ett dödsfall. Några försäkringar kan behöva föras över på en annan person. Ibland finns det ett begravningsskyddeller efterlevnadsförsäkringsom täcker begravningskostnaden. Även en anställning kan innehålla en försäkring som hjälper till att betala begravningen.
Andra saker som kan vara bra att tänka på:
o  Vattna blommor eller ta med dem därifrån.
o  Förebygg inbrott genom att se till så att bostaden ser bebodd ut. Klipp gräs och skotta snö.
o  Sänk värmen i huset eller lägenheten och samla in extra- och reservnycklar.
o  Makulera ID-kort, pass och körkort.
o  Hämta eventuella tillhörigheter på sjukhus.
o  Återlämna rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel till hjälpmedelscentralen.
o  Lämna in vapen och ammunition till polisen.
o  Lämna in mediciner till apoteket.
o  Lämna tillbaka lånade filmer och böcker.
o  Avsluta medlemskap i klubbar och föreningar.
o  Ändra gravrättsinnehavareeller säg upp eventuella gravar som den avlidne varit ansvarig för.

Sociala medier
Idag används i allt större utsträckning sociala medier vid kommunikation och när vi vill nå ut till andra människor. Men vad händer när någon dör? Vad ska vi göra med den information och bilder som finns där? Många gånger kan det kännas fint att det finns kvar som minne och ibland känns det bättre att radera. Du behöver oftast visa upp en dödsfallsintyg eller kunna visa att du företräder dödsboet för att få rätt att göra ändringar i sociala medier.
o  Facebookger dig två alternativ antingen kan du radera kontot eller så kan du göra om sidan till en minnessida. Läs mer här https://www.facebook.com/help/103897939701143/. Du kan utse en efterlevande kontaktperson som kommer åt ditt konto efter din död.
o  Instagramfungerar ungefär likadant som facebook.
o  Google och Youtubefungerar också på liknande sätt. Om den döde har ett mailkonto via Googles eposttjänst Gmail kan det vara bra att behålla kontot en period eftersom mycket information sänds ut via mail idag.
o  Linkedin stänger man ner via ett formulär på den här länken. https://lnkd.in/dDp_zta.
o  Twitter stängs ner automatiskt om det är inaktivt under en längre tid. Du kan begära att det avslutas innan dess på samma sätt som ovanstående.
o  Hemsidor och bloggar. Ofta kan det kännas som ett fint minne att ha kvar och det känns fel att stänga ner dem. Tänk på att det kostar en mindre avgift för domännamn och webbhotell som betalas varje år. Kontakta leverantören om du vill behålla sidorna.

Vill ni boka tid för ett möte hos oss eller om ni funderar över något av ovanstående kontakta Grindstolpens begravningsbyrå i Uppsala.

Begravningsceremonin

Ceremonin och att få se kistan hjälper oss att förstå vad som faktiskt hänt. Utan detta går sorgearbetet långsammare och det är lättare att få bakslag senare visar erfarenheten. Du bokar ceremonin när du är på begravningsbyrån. Är man med i svenska kyrkan kan man ha en kyrklig ceremoni. Den följer en viss ordning och hur den ska utformas och vilken musik som ska spelas väljer ni tillsammans med prästen. En kyrklig ceremoni äger rum i någon av våra vackra kyrkor eller kapell.

Om den döde inte är med i svenska kyrkan eller om ni vill ha en ceremoni utan kristna inslag kan ni välja att ha en borgerlig ceremoni. Här väljer ni själva musiken och vi hjälper er gärna att hitta en borgerlig officiant som leder begravningen. En borgerlig ceremoni kan äga rum i ett kapell, församlingshem eller på en annan vacker plats. Egentligen var som helst så länge det inte stör någon och är praktiskt genomförbart.   
Tillhör ni något annat trossamfund kan vi även ordna begravning i enlighet med deras ordning.

Grindstolpen erbjuder och har ofta avskeddär anhöriga får möjlighet att säga hej då till den döde, säga det som inte sagts och lägga med saker i kistan. Det är en typ av ceremoni som räcker fint om man inte önskar en större, öppen ceremoni.

Naturligtvis ordnar vi även begravningar med urna. Där är personen redan kremerad och istället för kistan är urnan med under ceremonin. Om du väljer att ha akt med urna behöver du ändå en kista eftersom den behövs när den döde ska kremeras.

Ibland önskas ingen ceremonialls av olika anledningar. Självklart hjälper vi er att ordna även dessa begravningar.

Kremation eller jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den döde sänks direkt i jorden ofta i anknytning till en ceremoni. Vissa religioner tillåter endast jordbegravning. Numera är det vanligare att den döde kremeras och askan grävs ner eller sprids. När någon dött behöver ni fundera på om ni önskar jordbegravning eller kremering.

Begravningsplats

Jordbegravning innebär att kistan med den döde sänks direkt i jorden ofta i anknytning till en ceremoni. Vissa religioner tillåter endast jordbegravning. Numera är det vanligare att den döde kremeras och askan grävs ner eller sprids. När någon dött behöver ni fundera på om ni önskar jordbegravning eller kremering.

Kistor

I Sverige begravs de flesta människor på en kyrkogård oavsett vilken religion man har. En del har en släktgrav i familjensedan tidigare och andra väjer en ny grav. För många människor är det viktigt att ha en plats att gå till framförallt i början. Minneslundhar blivit allt vanligare som val av begravningsform. Där gravsätts askan någonstans i ett område. Det är en anonym gravplats och man får inte veta exakt var askan grävs ner. På en del kyrkogårdar kan man få en skylt med namnet på den avlidne vid minneslunden.

Kyrkan svarar för vården samt skötseln av minneslunden. Som alternativ till minneslundar börjar det bli vanligare med urngravlundeller askgravplats. Här får anhöriga till skillnad från minneslund vara med vid nedsänkningen av askan. Oftast sätts det upp en bricka eller sten med namnet på den döde. Kyrkan svarar även här för vården av dessa platser och du betalar ofta en engångssumma som varierar mellan kyrkogårdarna för att få en sådan gravplats. Vill du att askan ska spridastex i havet ansöker du om tillstånd hos länsstyrelsen för att få sprida personen. Läs mer här

Urnor

Ska man gravsätta personen i en grav behövs även en urna. Urnorna är svensktillverkade av Fredahlrydens och de flesta är i ett förgängligt material allt för att ha miljön i fokus. Här kan du se och läsa mer om våra urnor. Länk till urnor

Minnesstund

Vi på Grindstolpen hjälper er att ordna minnesstund om ni så önskar. Självklart ordnar vi med såväl lokal som fika eller mat, antingen via catering – vår uppskattade samarbetspartner Sälling och Billefjord eller på något café/restaurang som ni önskar.

Naturligtvis går det bra att ordna minnesstunden själva men ibland är det skönt att just den här dagen få komma till ett dukat bord, bli serverad och slippa tänka på saker som städning efteråt. Anmälan till minnesstunden tar vi upp om ni önskar. Länk till Sälling & Billefjord

Dödsannonser

En dödsannons informerar om att någon dött och kan även användas för att bjuda in till begravningen samt en ev. minnesstund efteråt. Önskar ni sätta in en annons i valfri tidning hjälper vi er och ser till att den får ett personligt och fint utseende enligt era önskemål. Idag behövs inte alltid annons då information kan spridas via andra vägar som tex sociala medier.

Blommor

Blommor vid begravning är en tradition som många önskar som utsmyckning vid ceremonin eller för att skicka en sista hälsning. Grindstolpen har ett samarbete med Blomsterhallen i Gränby. Länk till Blomsterhallen

Ibland skapas blomsterdekorationerna i något tema som färg, årstid, skog och ibland är det några specifika blommor som önskas. Handblommor att ha vid avskedet går också att beställa via en blomsteraffär men går lika bra att plocka ute om årstiden tillåter.

Musik

Musiken vid en begravningsceremoni bestäms är ibland vald sedan tidigare av den döde eller väljs ut av anhöriga. Vi på Grindstolpen har skapat några spotifylistor med vanlig begravningsmusik som inspiration. (Länkar till Spotify)

Kyrklig begravningsmusik  Instrumental begravningsmusik Svenska låtar för begravning Engelska låtar för begravning