018-13 03 26 info@grindstolpen.se
Begravningsdagen

I genomsnitt arrangerar en svensk 1-2 begravningar per liv, men deltar i fler. Det är sällan som vi blir vana vid begravning och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Här kommer några saker att tänka på som begravningsgäst.

När ska jag vara där och var ska jag sitta?

När du kommer som begravningsgäst brukar det vara lagom att vara på plats ca 15 minuter innan begravningen, då hinner du hälsa på anhöriga och andra gäster som redan är på plats. Om de närmast anhöriga inte står och tar emot gästerna är det troligen för att de valt att hälsa välkomna efter begravningsceremonin eller på minnesstunden. Gå då in i kyrkan och finn dig en plats.

Närmast anhöriga sitter i de flesta kyrkor på höger sida, men i vissa kyrkor är det vänster sida som gäller. I bänkraderna bakom sitter övrig släkt. Fråga begravningsbyråns representant om du är osäker på var du ska sitta. Vänner sitter som regel på andra sidan. Detta är inte längre lika strikt utan numera är det viktigare att man finner sig en plats där man ser och hör bra.

Fotografering på begravning

Idag tas det bilder på det mesta som publiceras på sociala medier eller på andra ställen. På begravningar går det oftast bra att fotografera om inte anhöriga har motsatt sig det hela. Det brukar vara bra att det finns bilder kvar som minne. Dock bör bilder tas med diskretion och gäster som inte önskar vara med på bild ska slippa det. Under själva akten brukar man oftast inte fota eller filma, försök att ta dina bilder före eller efter ceremonin.

Barnen-ska de följa med på begravning?

Barn är naturligtvis välkomna till begravningen. Ofta betyder det lika mycket för ett sörjande barn att få vara med som för en sörjande vuxen. Själva döden blir mer verklig när man ser kistan med den döde. Läs mer om barn och begravningar här.

Defiliering/avsked vid kistan

Under defilieringen går begravningsgästerna fram till kistan för att ta avsked av den döde. Detta sker under begravningsakten i kyrkan eller vid graven. Oftast går man runt kistan och niger, bockar vid huvudändan och lägger en handblomma på eller vid kistan. Ibland säger man några ord.

Begravningsbyråns representant visar i vilken ordning man ska gå fram. Först börjar närmast anhöriga. Familjer och större sällskap går fram tillsammans. Önskar man ta avsked på något speciellt sätt är det bra att prata med representanten före.

Om någon person kramar närmast anhöriga vid avskedet betyder inte det att alla behöver göra detta då det ibland kan bli ganska påfrestande och jobbigt. Vänta gärna till efter ceremonin eller under minnesstunden. 

Tal på begravningar

Ibland hålls det tal under begravningsakten under avskedet. Dessa brukar vara riktade till den döde och ha en officiell prägel. Om det är ett så kallat tyst avsked, innebär det att begravningsakten sker utan tal.

Tal vid minnesstunden brukar vara ganska fria i sin form och handlar om den döde – små vardagsberättelser om hans eller hennes personlighet och intressen. Har du ett skriftligt tal kan du lämna det till de anhöriga som minne.

Minnesstund

Ibland samlas gästerna direkt efter begravningen till en minnesstund i hemmet, ett församlingshem eller i en annan lokal. Inbjudan till minnesstunden sker oftast via dödsannonsen, brev eller muntligen.

Blir du bjuden på minnesstunden försök att gå på den. Det är en socialt viktig del av sorgearbetet. När spänningen efter begravningen släpper får de flesta människor ett behov av att få minnas och prata om den döde. Försök att se minnesstunden som en fest över livet som personen levt. Stämningen brukar vara gladare än under akten även om sorgen så klart finns närvarande.

Har ni frågor om vad ni behöver tänka på under begravningsdagen som begravningsgäst. Hör av er till Grindstolpen-begravningsbyrå i Uppsala.