018-13 03 26 info@grindstolpen.se

I Sverige är döden något som får ta mindre och mindre plats i våra agendor. Vi ger oss oftast för lite tid att sörja och vi undviker att prata om vad som hänt. Sorgen får därigenom ta plats längre tid i våra liv än om vi omfamnat den. Det finns ingenting som är rätt eller fel när någon dör, du kan bara lita på din magkänsla. Många gånger kan det kännas lika fint att vara med i dödsögonblicket som det är att vara med när någon föds. Avskeden, för de är flera vid ett dödsfall, sker stegvis och är viktiga för att vi ska förstå och acceptera vad som hänt och är en viktig del i sorgbearbetningen.

Innan döden har inträffat

När en person blir allvarligt sjuk och man vet att sjukdomen förr eller senare leder till döden får man en möjlighet att berätta för personen vad den betyder och kanske får man också tid att leva fullt ut ett tag och skapa bra minnen. Ett slags långsamt avsked innan döden har inträffat. Att sitta vid en dödsbädd är både jobbigt och fint på en och samma gång, en sista kärlekshandling. Det ligger mer än vad man tror i uttrycket ”sorgen är kärlekens pris”.

Avsked i hemmet, på sjukhuset eller boendet

Strax efter att en person dött ges du oftast möjligheten att sitta med den döde en stund. Ibland har någon hjälpt till att göra ordning personen, kanske ville ni själva ordna med det. När döden precis har inträffat är du ofta i chock och det känns fint att sitta tillsammans med den döde och familjen. Även din fysiska kropp ges möjlighet att förstå vad som hänt när du ser och rör vid den döde.

Avsked med begravningsbyrån

Mötet med begravningsbyrån är ett annat avsked, att få prata om den döde, välja och diskutera alla detaljer kring begravningen för att det ska bli som den döde önskat hjälper er i sorgen. Under det mötet ställs frågan om ni vill se den döde igen. Det avskedet är inte samma avsked som vid dödsögonblicket men minst lika viktigt. Chockstadiet är ibland på väg att gå över. Fler sinnen tar in att personen faktiskt är död. En stor del av vår identitet sitter i våra kläder och bara att få se personen i sina vanliga kläder istället för tex sjukhuskläder och att få lägga ner saker i kistan läker. Du får en möjlighet att säga de saker som inte hunnits med, att få stryka kinden en sista gång. Efter avskedet känner de flesta ett lugn och ingen har ångrat att de varit med. Det är även en trygghet att veta hur det ser ut i kistan och ger en ökad närvaro på begravningsdagen. Flera av våra anhöriga har sagt efteråt att ”mitt avsked hade jag hos er, begravningen var till för alla andra”.

Begravningsceremoni och minnesstund

Själva begravningsceremonin är ett avsked. Tiden mellan dödsfall och begravning upplevs ofta som att du är i en bubbla och känslor och tankar pendlar upp och ner. Det brukar vara skönt när begravningen har varit och det är en av anledningarna till att inte vänta för länge med ceremonin. Om man inte har sett den döde innan eller om dödsfallet skett hastigt kan ceremonin ofta bli en extra jobbig stund. Gästerna som kommer på en begravning har de flesta en relation med den döde och har alla sina minnen av personen som dött. Att få prata om och dela minnen med personer som kände den döde läker. Ibland upplevs begravningsdagen som en hyllning till personen och livet när man gråter, skrattar och delar minnen.

Urnsättning/spridning av aska

Om den döde kremeras och ska gravsättas i en grav eller spridas blir det ett sista avsked.  Detta är inte en ny ceremoni utan mer familjens stund. Det brukar vara närmast anhöriga som träffas för att gravsätta urnan eller sprida askan. Passa på att hålla i urnan en stund innan sänkning/spridning, det hjälper till att förstå att det är en person som gravsätts.

Grindstolpen är specialiserade på avsked. Vårt koncept är unikt och de som väljer att ta avsked tillsammans med oss blir väl förberedda längs vägen. Som vårt motto säger ”Alla ska få möjlighet till ett kärleksfullt avsked”.