018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Studier och vår erfarenhet visar att när någon dött är avskedet och begravningen viktiga för att gå vidare i sorgearbetet. Det är bra om det inte går för lång tid mellan död och begravning – även nu när tiderna förändras. Vi vet inte hur länge pandemin kommer att fortsätta och vi kan och bör inte vänta med begravningen. Folkhälsomyndigheten ber oss att begränsa vårt umgänge och att hålla avstånd till varandra. Det finns ett maxantal på 50 personer som får träffas samtidigt och det gäller även på begravningar. Vad har vi för alternativ?

Begravning inomhus

Det fungerar utmärkt att ha begravningsceremonin som vanligt i en kyrka eller ett kapell. Storleken på kapellen och kyrkorna begränsar i vissa fall antalet personer som får delta i begravningen. Lokalerna för begravning är stora och det finns möjlighet att sprida ut sig. Kapellen i Uppsala städas och spritas mellan varje förrättning. Vid avskeden försöker vi att hålla avstånd till personerna framför och bakom. Det kan vara idé att ha begravning i kretsen av de närmaste om man vill vara säker på antalet som kommer. Familjen och de närmsta vännerna får möjlighet till avsked och man begränsar antalet närvarande på begravningen.

Utomhusbegravning  

Ett annat alternativ är att ha begravningen utomhus där smittspridningen är mindre. I Uppsala finns tex Trädkyrkan där utomhusbegravningar kan ordnas, men det går även att ha begravningen utomhus på andra platser. Har man en jordbegravning tex kan hela ceremonin hållas vid graven.

Websända begravningar

Det finns en möjlighet att streama begravningen för att de som inte kan vara på plats ändå kan vara närvarande. Enklast och billigast är att någon av begravningsgästerna ställer upp en telefon, surfplatta eller dator och skicka över via exempelvis facetime eller zoom. Naturligtvis kan även vi ordna med websändning av begravningen om ni önskar det.

Senarelägga begravningen

Precis nu väljer flera att kremera kroppen och tänker att de har begravningen senare med urna. Känner ni att det är något som ni önskar hjälper vi er självklart med det även om det kanske inte är något som vi rekommenderar i första läget. Anledningarna till detta är flera:

  • Det är bäst för de närmast sörjande att begravningen äger rum nära dödsfallet. Du behöver få ett avslut när du är i sorg. Efter begravningen tar inte sorgen slut men den blir annorlunda och livet återgår till en ny vardag. Skjuter du upp begravningen, skjuter du upp sorgearbetet.
  • Kistbegravning är att föredra istället för en urnbegravning. Du behöver förstå att någon har dött och ser du ”bara” urnan är det svårare att ta in vad som hänt än om du ser kistan under ceremonin.
  • För den dödes skull känns det mer värdigt om han eller hon får ett fint avslut snart efter dödsfallet.
  • Du vet inte hur det ser ut längre fram. Det har ingen av oss någon aning om. Troligen kommer pandemin att pågå länge och då är det bättre att ha begravningen direkt.