018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Världshälsoorganisationen (WHO) har utsett den 10 september till den internationella suicidepreventiva dagen för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES och Suicide Zero ordnar därför ett webbsänt seminarium detta datum mellan klockan 13-16. Det är kostnadsfritt och det går att anmäla sig och läsa mer på den här sidan.

I år belyses det livsviktiga mötet med människor som drabbats av kris och vad olika aktörer såsom Socialtjänsten kan göra på egen hand och i samarbete med skola, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, andra myndigheter och ideella organisationer.

Program:

Inledning

Skam-hur påverkar skam oss och hur kan vi möta skamkänslor hos personer med självmordstankar?
Jojo Tuulikki Oinonen, utbildare Mind

Koppling mellan dödsorsaksregister och olika socialtjänstregister
Jeroen de Munter, statistiker, Socialstyrelsen

Substansberoende och självmord
Lothfi Khemiri, ST-läkare, Med. dr. Karolinska Institutet och Berorendecentrum

Social utsatthet och självmord
Jenny Telander, Hillevi Busch, Emma Björkenstam, utredare, Folkhälsomyndigheten

Skolan som skyddsfaktor – Goda exempel från Linköpings kommun om hur man kan arbeta förebyggande bland barn med sämre socioekonomiska villkor.
Hilda Johnsson, socialantropolog

Journalistpriset för bästa rapportering om suicid 2019
Suicide Zero

Presentation av kunskapsmaterial – broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa!
Carina Gustavsson, Socialstyrelsen

Presentation av kunskapsmaterial – hemsidan Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå
Gergö Hadlaczky, NASP

Avslutning