Sorgbearbetning och krisstöd

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de, ofta motstridiga, tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Dödsfall och skilsmässor är det som oftast förknippas med sorg. Men även separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, förlust av ett husdjur kan orsaka sorgereaktioner. Eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Utbrändhet och utmattningsdepression bottnar ofta i sorg. Oförlöst sorg ligger ofta bakom de beteenden som orsakar dessa.

Symptom
● En känsla av bedövning
● Humörsvängningar
● Koncentrationssvårigheter
● Oregelbunden sömn
● Förändrade matvanor
● Energiförlust

Hur detta ser ut i praktiken är dock individuellt och varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara en tillfällig lindring. Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.

Myter
● Var inte ledsen
● Var stark (för andras skull)
● Sörj i ensamhet
● Tiden läker alla sår
● Ersätt förlusten
● Håll dig sysselsatt

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 20-30 år eller längre utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta. 


Grindstolpen erbjuder Sorgbearbetning och krisstöd.

För mer information kring sorgbearbetning rekommenderar vi www.sorg.se .

För dig som mist någon mitt i livet rekommenderar vi www.vimil.se .

Kontakta oss

Begravningsbyrån Grindstolpen erbjuder

 

Här kan du läsa och lämna kommentarer om Grindstolpens begravningsbyrå.

www.reco.se

Vad andra tycker om Grindstolpen