Borgerlig begravning

Skillnaden mellan borgerlig begravning och en begravning i Svenska kyrkan eller annat trossamfund
Det finns två typer av begravningar; religiös och ickereligiös  begravningsceremoni.

Religiös begravningsceremoni kan vara enligt Svenska kyrkans ordning eller annat trossamfunds ordning och den leds av en präst eller pastor.

Icke religiös begravningsceremoni kallas borgerlig begravning. Det är de anhöriga själva som bestämmer vad den ska innehålla. Den kan ledas av en erfaren officiant, en vän till familjen eller av de anhöriga själva. Det finns inga regler om vad som ska ingå i ceremonin.

Man kan också välja att inte ha någon ceremoni alls eller att enbart ta avsked i samband med kistläggningen.

Vem får välja borgerlig begravning?
Alla kan välja borgerlig begravning, även den som är medlem i Svenska kyrkan eller i annat samfund. Utgångspunkten är att följa den dödes vilja. Om du inte vet hur din döde vän ville ha sin begravning är det upp till er som är efterlevande att bestämma om ni vill ha en kyrklig eller icke-religiös ceremoni. Det ni kan fundera över är om er döde vän var en van kyrkobesökare eller inte och därefter bestämma om ceremonin ska hållas i någon kyrka eller i annan lokal eller utomhus.

Får den som har lämnat Svenska kyrkan välja att ha begravningsceremonin i kyrkan?
Du kan begära att få dispens direkt från aktuell kyrkoherde. Om detta beviljas skall dödsboet stå för kostnaden.

Det är lag på att Svenska kyrkan skall tillhandahålla lokal även för borgerlig begravningsceremoni. Lokalen liknar ofta kyrkorummet, men skall vara avkristnat, dvs utan kors eller krucifix.

Var begravs man om du väljer borgerlig begravning?
Du har alltid rätt att begravas på en kyrkogård. Detta gäller oavsett om du väljer borgerlig eller kyrklig ceremoni eller om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej. Du själv väljer vilken kyrkogård, om graven ska vara nära de efterlevandes hem, barndomshemmet osv. I Sverige betalar vi begravningsavgift, det är en allmän skatt som bekostar bl. a. din gravplats på kyrkogården. Det finns även möjlighet att få askan spridd över havet eller i naturen, om det ansöker man hos Länsstyrelsen.

Hur går en borgerlig begravningsceremoni till?
Er personliga ceremoni planerar ni och den som är officiant tillsammans. Nedan förklaras vad ni kan välja, i stort sett allt är möjligt, men vi kan också ge tips och råd på vad som skulle kunna passa just er döde vän eller er efterlevande.

Hur går det till på begravningsbyrån Grindstolpen
Vi träffas för ett minnessamtal, gärna med hembesök så ni kan visa ett foto, favoritfåtöljen osv. Ni får berätta vad den döde betytt för er och hur ni vill ha er ceremoni.

Ceremonin kan vi hålla i ett kapell, utomhus i trädkyrkan i Berthåga, någon annanstans i naturen, i en festlokal eller med fackeltåg till er trädgård osv.

Ni kan välja musikstycken som ni gillar eller förknippar med er döde vän. Vi kan spela musik från spotify, sjunga tillsammans eller anlita en solist eller musiker.

Vi uppmuntrar er att skriva brev, vykort eller välja en dikt som ni framför till er döde vän under ceremonin.

När det gäller utsmyckningen av kistan går det utmärkt att ta med saker ni förknippar med er döde vän, t.ex. läsglasögon, favoritboken, fotbollen, gitarren.

Exempel på hur borgerlig begravningsceremonin kan gå till

Klockringning om ni vill
Välkomsthälsning
Inledningsmusik
Tal utifrån berättelsen i minnessamtalet
Er medverkan, t ex en sång, ett brev, ett vykort, dagboksreferat osv
Musik
Barndom, livsval och yrkesval
Musik
Berättelse om den sista tiden, varför och hur den döde dog
Avskedsord
Defilering: Ni välkomnas fram till kistan för avsked, t.ex. lägga en blomma
Tal till er anhöriga
Avslut: tack och farväl
Musik
Klockringning om ni vill

Ceremonin kan se olika ut beroende på era önskemål och officianten.

Kontakta oss

Begravningsbyrån Grindstolpen erbjuder

 

Här kan du läsa och lämna kommentarer om Grindstolpens begravningsbyrå.

www.reco.se

Vad andra tycker om Grindstolpen