018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Det oväntade har inträffat och någon i din närhet har dött. Oavsett om personen dör av ålder, sjukdom eller plötsligt är man nästan aldrig förberedd på döden när den väl kommer. Döden och begravningar är ett område som man oftast inte har stor kunskap om och ibland känner sig lite rädd för. När du är i sorg fungerar heller inte hjärnan som den brukar och du kan känna dig trött, glömsk och i ett tillstånd av overklighet. Tänk på att ta hand om dig själv. Allt behöver inte göras på en gång och många saker kan vänta.

Grindstolpen har tagit fram en check-lista där det mesta står som du behöver tänka på när någon dött:

Vilka måste informeras?

De första som behöver få veta om att någon har dött är de närmast anhöriga och de som är bodelägare i dödsboet. Meddela även vänner, arbetsgivare och kollegor, grannar, skola, hemtjänst, städbolag och andra som finns i den dödes närhet.

När någon dör skriver en läkare ut en dödsattest. Denna skickas sedan till skatteverket som i sin tur meddelar myndigheter om att personen dött. Myndigheterna behöver därför inte informeras. Skatteverket, pensionsmyndigheten och försäkringskassan har en sida www.efterlevandeguiden.se där den mesta informationen finns om vad man behöver tänka på vid ett dödsfall.

Vad ska göras först?

Ta hand om eventuella husdjur. Hitta en tillfällig lösning för dem, den permanenta kan vänta till senare.

Töm kylskåp på färskvaror och släng soporna.

Kontakta begravningsbyrån tidigt

Kontakta en begravningsbyrå. Ju tidigare du kommer i kontakt med oss, desto större chans är det att vi hittar en tid för begravning som passar alla. Vi hjälper dig med att planera begravningen på just det sätt som du önskar och även med andra saker som det behöver ordnas med i samband med dödsfallet som t ex att beställa ett dödsfallsintyg. Dödsfallsintyget används tex i kontakt med banken och andra instanser som behöver veta att personen är död. Du kan också beställa dödsfallsintyget själv från skatteverket.se .

Om det finns önskemål från den döde inför begravningen brukar det underlätta för er att fatta beslut om hur begravningen ska ordnas. Om ni inte hann prata om det titta igenom papper och se om du hittar något testamente eller önskemål från den döde. De kan tex sitta i en pärm, finnas i ett bankfack/kassaskåp, vara inskrivna i vita arkivet eller vara inlämnade till oss på begravningsbyrån.

Ekonomi och papper

Bestäm vem av dödsbodelägarna som blir ekonomiskt ansvarig.

Klipp sönder bank- och kreditkort.

Ordna med adressändring så att posten eftersänds till den som är ansvarig för dödsboet. Det görs på adressändring.se .

Gå igenom ev. post och samla räkningar och kontoutdrag i en pärm.

Kontakta banken, kontrollera tillgångar och se över och stoppa automatiska betalningar som autogiron och e-fakturor. Exempel på sådana saker kan vara tex telefon, TV, internet, tidningar och avbetalningar. Det är inte lätt att kolla upp allt, men meddela företagen i takt med att räkningarna kommer in. Saknas det pengar i dödsboet är det ett extra viktigt att stoppa betalningarna. Du kommer att behöva använda bankkontot för att betala vissa delar av begravningen. Hos banken kan du också kolla om det finns några bankfack eller borgensåtagande.

Ta kontakt med försäkringsbolagen. En del försäkringar behöver sägas upp, andra faller ut i samband med ett dödsfall. Några försäkringar kan behöva föras över på en annan person. Ibland finns det ett begravningsskydd eller efterlevnadsförsäkring som täcker begravningskostnaden. Även en anställning kan innehålla en försäkring som hjälper till att betala begravningen.

Andra saker som kan vara bra att tänka på vid ett dödsfall:

• Vattna blommor eller ta med dem därifrån.

• Förebygg inbrott genom att se till så att bostaden ser bebodd ut. Klipp gräs och skotta snö.

• Sänk värmen i huset eller lägenheten och samla in extra- och reservnycklar.

• Makulera ID-kort, pass och körkort.

• Hämta eventuella tillhörigheter på sjukhus.

• Återlämna rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel till hjälpmedelscentralen.

• Lämna in vapen och ammunition till polisen.

• Lämna in mediciner till apoteket.

• Lämna tillbaka lånade filmer och böcker.

• Avsluta medlemskap i klubbar och föreningar.

• Ändra gravrättsinnehavare eller säg upp eventuella gravar som den avlidne varit ansvarig för.

Dödsfall och Sociala medier

Idag används i allt större utsträckning sociala medier vid kommunikation och när vi vill nå ut till andra människor. Men vad händer när någon dör? Vad ska vi göra med den information och bilder som finns där? Många gånger kan det kännas fint att det finns kvar som minne och ibland känns det bättre att radera. Du behöver oftast visa upp en dödsfallsintyg eller kunna visa att du företräder dödsboet för att få rätt att göra ändringar i sociala medier.

Facebook ger dig två alternativ antingen kan du radera kontot eller så kan du göra om sidan till en minnessida. Läs mer här https://www.facebook.com/help/103897939701143/. Du kan utse en efterlevande kontaktperson som kommer åt ditt konto efter din död.

Instagram fungerar ungefär likadant som facebook.

Google och Youtube fungerar också på liknande sätt. Om den döde har ett mailkonto via Googles eposttjänst Gmail kan det vara bra att behålla kontot en period eftersom mycket information sänds ut via mail idag. 

Linkedin stänger man ner via ett formulär på den här länken. https://lnkd.in/dDp_zta .

Twitter stängs ner automatiskt om det är inaktivt under en längre tid. Du kan begära att det avslutas innan dess på samma sätt som ovanstående.

Hemsidor och bloggar. Ofta kan det kännas som ett fint minne att ha kvar och det känns fel att stänga ner dem. Tänk på att det kostar en mindre avgift för domännamn och webbhotell som betalas varje år. Kontakta leverantören om du vill behålla sidorna.

Vill ni boka tid för ett möte hos oss eller om ni funderar över något av ovanstående kontakta Grindstolpens begravningsbyrå i Uppsala.