018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Ännu är det sommar men hösten närmar sig och för er som har en nära anhörig som kremerats men ännu inte är gravsatt börjar det bli dags att boka tid för gravsättning. Det gäller inte er vars anhörig ska gravsättas i minneslund. Där sker gravsättning kontinuerligt av kyrkans personal och ni får ett brev när det är gjort.

Enligt begravningslagen har man ett år på sig från kremation till gravsättning, men det brukar vara bra att få till gravsättningen så fort som möjligt efter begravningen. Ur sorgesynpunkt är det skönt att få ett avslut.

För att boka en tid för gravsättning ringer man till församlingen som ansvarar för den kyrkogård där graven finns. Gäller det någon av Uppsalas kyrkogårdar ringer ni Begravningsverksamheten på telefon 018-4303535.

Själva gravsättningen är inte en ny ceremoni. Oftast träffar ni en kyrkvaktmästare antingen i kyrkan eller vid graven. Kyrkvaktmästaren är där för att hjälpa er men också för att säkerhetsställa att rätt person gravsätts i rätt grav. Tänk på att det kan vara fint att låta alla närvarande få hålla i urnan en liten stund och att någon av er sänker ner den i graven. Känner ni att ni inte vill sänka själva hjälper kyrkvaktmästaren till med det. Ibland vill någon också säga någonting, spela en låt och/eller kanske lägga ner ett brev i hålet tillsammans med urnan, men ofta räcker det med att bara vara närvarande när urnan gravsätts. När ni sänkt urnan lämnar ni platsen och kyrkans personal gräver igen graven.

Självklart går det att gravsätta urnor även vintertid, men för vissa gravplatser/gravar går det bara att gravsätta när marken inte är frusen eller när det är tillväxt på gräset. Ofta brukar anhöriga försöka se till att den döda/döde är gravsatt innan Alla Helgonahelgen. Då smyckas gravar, ljus tänds och man minns de som dött. Om man inte brukar besöka kyrkogårdarna brukar det vara extra fint att vara där just under den här helgen. Vi vill även tipsa om kyrkogårdsvandringar på våra kyrkogårdar och rundvandring på krematoriet i Berthåga som brukar ordnas i samband med den här helgen.

Har ni frågor om gravsättning eller behöver hjälp med vem ni ska ringa för att boka eller bara allmänna frågor får ni gärna ringa Grindstolpen på 018-130326.