018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Grindstolpen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar och genomför begravningar på ett så säkert och fint sätt som möjligt. Vi rekommenderar att ha begravningen i nära anslutning till dödsfallet, gärna inom familjen eller utomhus för att begränsa smittspridning. Läs gärna mer om varför det är extra viktigt att ordna med begravningen snart efter dödsfallet.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om coronaviruset (Covid-19).

Planering av begravning

Du kan komma till oss för att planera begravning om du är frisk. Vi har öppet som vanligt och det finns möjlighet att sprita och tvätta händerna. Mellan varje kundbesök städas/spritas kundrum och toalett och handtag mm torkas av. Vårt kundrum är stort och man behöver inte sitta så nära varandra. Det är bra om ni kommer minst två personer på mötet (helst inte fler än tre) eftersom det är bra att fler får informationen från oss och det kan vara skönt att vara fler i besluten som fattas. Tänk på vår och er säkerhet och om flera vill komma med på mötet kanske några kan vara med via telefon eller videosamtal.

Det fungerar även utmärkt att boka och planera begravningen på distans, via telefon eller videosamtal. Vi gör också hembesök.

Att gå på begravning

Gå inte på begravning/minnesstund om du känner dig sjuk eller hängig. Tillhör du riskgrupp eller är över 70 år rekommenderas du att vara extra försiktig. Vi måste hjälpas åt att ta hand om varandra <3. I dagsläget håller vi avstånd och undviker att ta i hand och kramas även om det är det som egentligen behövs när vi sörjer. Vänta gärna utanför kyrkan eller gå direkt in och sätt er i en bänk när ni kommer dit. Undvik att stanna och prata i gången eller i vapenhuset. Försök att minimera kontakten med personer som ni inte normalt umgås med.

I dagsläget får man vara max 50 sittande gäster på en begravning. Lokalens storlek sätter begränsningar för hur många man får vara. Det handlar inte om att maximera antalet gäster utan att se till att alla närmast sörjande får plats. Begravningarna hålls i större lokaler som kyrkor eller kapell och det går bra att hålla ett avstånd till gästen bredvid. Varannan bänk i kyrkorna är avstängda. Vid avskedet släpper vi fram en bänk i taget för att undvika att man möts eller att det blir köbildning. Vår representant kommer att ta hand om er på ett tryggt sätt.

Om ni önskar, undersöker vi gärna möjligheten att livesända ceremonin beroende på uppkopplingsmöjligheter. Ett annat alternativ är att någon tar med sig mobilen och sänder begravningen via Youtube, Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp till de som av olika anledningar inte kan vara på plats.

Om ni inte kan vara på plats går det bra att visa sitt deltagande genom en minnesgåva eller en blomma, vilket brukar uppskattas av anhöriga. Vi samarbetar med Blomsterhallen i Gränby som ni når på telefon 018-12 38 88.

Minnesstund

Minnesstund går att ordna för mindre sällskap (max 8 personer). De “coronaanpassas”, dvs det dukas glesare eller i småbord, och maten serveras vid din plats för att undvika köbildning.

Har ni frågor eller funderingar kring Coronaviruset och begravning ring 018-13 03 26 så svarar vi på era frågor.

Tillsammans kan vi begränsa smittspridningen av Covid – 19!