018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Som mångårig begravningsbyrå i Uppsala får vi svara på många frågor om vad som gäller vid olika skeden i begravningsprocessen. Vad som går och inte går att utföra. Får man t.ex. ha en borgerlig begravning i kyrkan? I bloggens förra inlägg försökte vi råda bot på några av de seglivade myter som omgärdar begravningar. Denna gång besvarar vi några av de vanligaste frågorna vi får dagligen om begravningar.

Är det tillåtet att genomföra en borgerlig begravning i kyrkan?

En borgerlig begravning kan egentligen utföras på vilken plats som helst, utomhus som inomhus så länge inte ceremonin stör omgivningen. Önskas en borgerlig begravning i kyrkan? Det går tyvärr inte. Svenska Kyrkans församlingar har däremot en laglig skyldighet att tillhandahålla lokaler för borgerliga begravningar även för den som inte är medlem i kyrkan. Församlingarna förlägger i regel de borgerliga begravningsceremonierna till ett särskilt kapell på kyrkans område som saknar religiösa inslag. I Uppsala sker borgerliga begravningar i Stillhetens Kapell på Gamla Kyrkogården samt i två kapell som tillhandahålls på Berthåga Kyrkogård och även Trädkyrkan.

Får vem som helst hålla en borgerlig begravning?

En begravning är inte juridisk handling, till skillnad mot en vigsel där det finns särskilt utsedda vigselförättare. Vem som helst, exempelvis en nära vän eller familjemedlem, kan anordna en borgerlig begravning.

Måste begravningen innehålla en ceremoni?

Nej, det går att helt välja bort ceremonitillfället. Begravning utan ceremoni genomförs exempelvis när den avlidne önskat det eller när de anhöriga av någon anledning inte vill ha någon ceremoni.

Måste man ha en kista?

Ja, man måste alltid ha en kista. Kistan fungerar både som ett form av emballage och identitetshandling. En kropp kan inte hanteras utan kista.

Hur snart kan man utföra begravningsceremonin?

Enligt lag måste begravning eller kremering ske inom en månad från dödsdagen. Den idealiska tiden för en begravning i Sverige är efter 11-14 dagar. Kyrkan i Uppsala vill ha minst 8 arbetsdagar att förbereda en begravning. En borgerlig begravning kan utföras tidigare. Sedan förekommer det förstås undantag när det gäller begravningar med annan kulturell utgångspunkt.

Får man förvara urnan med askan hemma?

Nej, det är bara på film. Askan ska förvaras hos krematoriet, församlingen, kommun eller annan utsedd huvudman i väntan på gravsättning eller ceremoni. Dock kan man få tillåtelse att ha askan hemma över natten när ursättning eller spridning ska ske nästa dag.