018-13 03 26 info@grindstolpen.se

Vid en dag om barn i sorg på Randiga Huset i Stockholm som Grindstolpen var med på berättade psykologer och ungdomar om hur det var att förlora en mamma, pappa eller ett syskon. Sorg gör lika ont för barn som för vuxna oavsett vad det har orsakats av.

Barn gråter ofta ensamma

För ett barn kan sorgen komma precis när som helst. Det är normalt att yngre barn efter att en förälder dött fortsätter leka med sina kompisar som vanligt. Mitt under leken stannar han eller hon upp en stund och tänker på det som hänt och sedan fortsätter barnet leka. Det är helt normalt; en överlevnadsfunktion och förmodligen psykets sätt att ta in allt en bit i taget. Äldre syskon och andra kan tänka ”Varför gråter inte lillebror?” ”Hur kan han leka och skratta fast pappa dött? ” Ofta orkar inte det yngre barnet gråta utan stänger in känslorna. Ibland, ofta när barnet är ensamt och känner sig övergivet, gråter det istället desto mer.

Sorgen innehåller alla känslor

Berätta för barnet att det är okej att känna. Man får vara arg, ledsen men också glad mitt i sorgen. Det är inte fel att skratta trots att någon precis har dött och ingen ska ha dåligt samvete för det. Sorgen innehåller nämligen alla känslor; sorg, ilska och glädje.

Barn har livlig fantasi

Var noga med att inkludera barnet och berätta vad som händer och har hänt. Verkligheten är nästan alltid bättre än fantasin. Var tydlig och rak i din kommunikation utan att gå in på detaljer. Undvik uttryck som ”somnat in”, ”gått bort” eller ”rest iväg” utan berätta att personen är borta för alltid, hur smärtsamt det än är. Gått bort tänker barnet annars, men då kommer hon väl tillbaka? Låt gärna barnet vara med hela vägen, i samtal med läkaren, på begravningsbyrån, vid avsked av den döde osv, osv.  

Lyssna och prata

Sorgen går i vågor och vi vet inte när den dyker upp nästa gång. Det är viktigt att du finns där och att du hänger på när barnet tar upp ämnet. Var lyhörd och lagom påträngande. Barn saknar ofta ord för hur de känner fråga därför gärna saker som ”Tänker du också på pappa när vi åker förbi pappas jobb?”, men var beredd på att svaret kan komma först flera timmar senare. Skapa tillfällen för samtal när ni är tillsammans.  Oftast får du ett kort och rakt svar. Undvik följdfrågor om inte barnet inbjuder till det utan var beredd på att svara nästa gång de vill prata eller funderar över något. Undvik att prata över huvudet på barnet utan låt det vara med och säga vad han/hon känner eller vill. Tala om att hans eller hennes upplevelser är viktiga och erkänn barnets sorg. Barnets ord ger dig svar på vad det behöver. Ibland är det lättare för barnet att uttrycka känslor genom kreativitet som att teckna, skriva eller pyssla.

Skapa trygghet och nya traditioner

Ofta berörs hela familjen av sorg. Det är inte farligt för ett barn att se att mamma eller pappa är ledsen och att gråta och sörja tillsammans är naturligt.  Försök att skapa en struktur och en trygghet i vardagen genom nya rutiner och familjetraditioner. Försök att finnas där för barnet och inge trygghet. Försäkra barnet om att du tar hand om det både i ord och handling.

Hopp om framtiden

Försök att ge ett hopp om framtiden. Berätta att det kommer att bli bättre men annorlunda och ni kommer att lära er att leva med det som inträffat även om det inte känns så precis när dödsfallet inträffat.

Prestationen i skolan går ner

Koncentrationssvårigheter i skolan är vanligt efter att en förälder dött. Barnet orkar inte lyssna, tankarna försvinner bort och barnet kommer efter med skolarbetet. Många skolor har en krisplan i de här situationerna precis när dödsfallet inträffat. Det man inte tänker på och har förståelse för är att barnens sorgebearbetning tar längre tid och det är inte ovanligt att koncentrationssvårigheterna fortfarande finns kvar mer än ett år efter att föräldern dött.

Ta hand om dig själv!

Ju bättre du mår desto bättre stöd är du för ditt barn. Försök att ta hjälp och när du inte orkar inkludera andra vuxna i barnets nätverk. När det gått en tid kan du undersöka om det finns något stöd för er på er ort. Ofta hjälper det att få prata med någon som varit i samma situation och att låta barnen få prata med barn som varit med om samma sak i grupp kan hjälpa barnet att gå vidare.

Sorgen är randig

Sorg kan beskrivas som randig. I början är de svarta strecken av sorg tjocka och kommer tätt med svaga ljusa streck av hopp emellan. Efter hand blir sorg strecken smalare och kommer mer sällan. Det är en bild som man kan förmedla till barn (och vuxna) i sorg. Det viktigaste är att våga prata, inkludera och framförallt lyssna på barnen när någon närstående dött.