Vad kostar en begravning?

I samband med att en närstående dör vill man helst undvika frågor som berör finansiering av begravningen. Exempelvis, vad kostar en begravning? Alla människor förtjänar ett värdigt avsked, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det finns lösningar även för den som har begränsade medel.

Så vad kostar en begravning egentligen? En begravnings totalkostnad varierar beroende på vilka val som görs för varje del av ceremonin. Val av kista, annons, blomarrangemang och mat är större poster som styr slutkostnaden. Enskilda delar som självklart kan justeras utifrån behov.

Generellt sett börjar priset för en vanlig begravning från ca 18 000 kr och slutar i de flesta fall runt 30 000 kr.

Vi är medvetna om att alla som dör inte alltid har 18 000 kr till sitt förfogande i sitt dödsbo för att anordna ett värdigt farväl. Saknas det tillgångar i dödsboet går det att ansöka om bistånd till begravning hos den egna kommunen. I Uppsala innebär detta att en begravning kan finansieras för en kostnad upp till 13 350 kr.

Om ni överväger begravningsstöd så bör ni observera att bedömningen görs utifrån de tillgångar som finns i dödsboet vid dödsögonblicket. Avvakta därför med att använda pengar ur dödsboet, t.ex. för räkningar, innan begravningskostnaden är fastställd.

För den som endast önskar det mest basala där begravningsceremonin valts bort helt och hållet så landar slutkostnaden på ca 14 000 kr. Som med mycket annat får man helt enkelt vad man är villig att betala för.

Kontakta oss på Grindstolpen för individuella priser vid olika typer av begravningar.  

← Tillbaka

Fler artiklar