Sorgearbete efter dödsfall – steg för steg

Hur ett sorgearbete efter dödsfall ser ut är individuellt – men vi måste alla likväl någon gång gå igenom det i livet. Att hantera sorgen efter att en nära anhörig har gått bort tillhör kanske livets allra största prövning.

Det finns inget färdigt recept mot sorg, men sätt att lindra smärtan och ta sig vidare till en bättre mental plats. Även om olika människor reagerar olika på förlust, stegen är inte alltid kronologiska, så har sorgearbetet efter dödsfall vanligtvis följande faser:

Chock och förnekelse

I samband med dödsfallet är chock och förnekelse naturliga känslor. Vi stänger av och fjärmar oss från den oundvikliga sanningen. Bubblan är ofta så stark att vi inte är mottagliga för informationen. Under några dagar eller längre (inte sällan fram till själva begravningen) upplevs avstängdhet där psyket skyddar sig, avvaktar och förbereder sig för den kommande vågen av smärta.

Reaktion och ilska

I nästa fas utageras alla känslor vi upplever inför dödsfallet. Perioden präglas av starka känsloyttringar såsom tårar, ledsenhet, ilska, skuldkänslor, humörsvängningar, men även bottenlös tomhet och apati.

Denna fas är på många sätt den mest kritiska eftersom långvarig ilska och förbittring kan leda till oåterkalleliga känslomässiga sår. Därför är det oerhört viktigt att man tidigt får professionell hjälp med att hantera sina känslor om reaktionsfasen blir utdragen. Som nämnt är alla faser svåra att tidsbestämma på förhand, men ca en månad i reaktionsfasen är ett bra riktmärke att förhålla sig till.

Bearbetning

Tillslut når vi en återvändsgränd i vår egen ilska och börjar söka en väg ut ur mörkret. I bearbetningsfasen tar vi in det som har hänt, börjar gradvis acceptera dödsfallet och sörjer aktivt faktumet. Även om sorgearbetet efter dödsfallet inte är lika intensivt och dramatiskt längre så är vi fortfarande präglade av ledsenhet, ilska och frustration.

Nedstämdhet och depression

Även om nivån av nedstämdheten kan skifta från person till person så uppstår sedan i regel en påtaglig trötthet, uppgivenhet och oro inför hur framtiden ska se ut utan den avlidne. I några månader, upp till ett år kommer en tung och svidande saknad plåga vårt inre.

Nyorientering och acceptans

Slutligen börjar vi blicka framåt och upptäcker att en ljus framtid faktiskt är möjlig. Vi går vidare i livet, får ett annat fokus, tänker mer sällan på den döde och hittar tillbaka den människa som fanns innan dödsfallet. Framförallt accepterar vi till fullo vad som har hänt och inser att vi måste sträva efter att prioritera vår egen hälsa och välmående.

Sorgearbete efter dödsfall – så här övervinner du sorgen

  • Tillåt tårarna att flöda – att gråta och få utlopp för sina känslor är ett måste för att ventilera sin sorg, dämpa smärtan och rensa själen.
  • Ge dig själv tid att sörja – sorgen har ingen bestämd tidsram. Din personlighet och relation till den bortgångne kan göra att sorgearbetets faser kan pågå alltifrån några dagar till flera år. Därför är det viktigt att du inte är för hård mot dig själv, inte jäktar processen och verkligen tar den tid du behöver för att läka såret. Även om det exempelvis innebär långvarig frånvaro från ditt arbete.
  • Våga be om hjälphitta någon som lyssnar i din närhet och som kan hjälpa dig igenom sorgens värsta perioder. Att känna sig helt utelämnad att själv hantera sorgen kan förvärra sorgearbetet efter dödsfall. Ibland räcker det med att personen ifråga bara finns vid din sida. I vissa extrema fall kan det vara fördelaktigt att prata med en främling genom att söka professionell hjälp  i form av en terapeut eller en stödgrupp.
  • Stäng inte in känslornaprata om det som har hänt och våga uttryck dina känslor öppet. Det är okej att vara ledsen och arg, det kommer göra det lättare att gå vidare i längden.
  • Värna om din fysiska hälsadet är lätt att självklara vardagsrutiner faller mellan stolarna under sorgeperioden. Att upprätthålla vätskebalansen, grundläggande hygien, sova tillräckligt, andas frisk luft, byta kläder är, även om det känns futtigt i ögonblicket, avgörande för hur du tacklar sorgen.

Grindstolpen hjälper dig hantera sorgen på personligt sätt.

← Tillbaka

Fler artiklar