Hur mycket kan jag påverka en begravningsceremoni?

Som anhörig vill man förstås arrangera ett så värdigt och fulländat avsked som möjligt. I de flesta fall innebär detta att begravningsceremonin innehåller inslag som speglar den dödes person eller vilja. Men hur mycket kan man egentligen påverka en begravningsceremoni med egna inslag?

Först och främst så innehåller en kyrklig begravningsceremoni vissa delar som alltid måste förekomma. Huruvida det finns utrymme för personliga inslag är många gånger något som avgörs av prästens inställning till hållpunkter som går utanför en traditionell begravningsceremoni. Detta är helt naturligt och svårt att komma runt eftersom det i grund och botten handlar om en begravningsceremoni av religiös sort.  

Vad som får ingå eller ej har dock luckrats upp med åren. Nuförtiden kan man exempelvis i regel spela egen inspelad musik, bestämma själv hur utsmyckning och blomarrangemang av kistan ska se ut samt välja fritt ut psalmutbudet.

I samband med mötet som sker med prästen före begravningsdagen kan ni framföra vilka önskemål som ni vill ska infrias under begravningsceremonin. Även om kanske inte alla idéer går att genomföra är det bästa att ha en tydlig dialog med prästen.

Vill ni arrangera en begravningsceremoni där de religiösa inslagen tonas ner? Där Gud har en tillbakadragen roll? Då bör ni istället överväga att välja en borgerlig begravningsceremoni. Här är spelplanen för unika val helt öppen och kan skräddarsys till 100% utifrån vad den döde hade önskat. T.ex. kan ni i princip helt fritt välja vilken plats ni vill hålla själva begravningsceremonin på, så länge det inte stör någon annan.     

Oavsett vilken form av begravningsceremoni ni väl väljer kan vi Grindstolpen hjälpa er att anordna den begravning som ni efterfrågar.   

← Tillbaka

Fler artiklar