Kyrklig begravning

De flesta begravningar i landet hålls enligt Svenska kyrkans ordning. Vi på Grindstolpen är också vana att ha hand om begravningar enligt andra trossamfunds ordning. Begravningen kan ske i en kyrkolokal, annan lokal eller utomhus.

Som regel måste den döde vara medlem i Svenska kyrkan för att begravningsceremonin ska få hållas i kyrkan men man kan begära att få dispens direkt från aktuell kyrkoherde. Om detta beviljas skall dödsboet stå för kostnaden.

SVENSKA KYRKANS ORDNING
Denna ordning kan kompletteras med övrig instrumentalmusik, solosång, diktläsning etc.

Klockringning
Klockringningen markerar starten av gudstjänsten. Man kan välja att begravningsgästerna är på plats eller att man går in i kyrkan/kapellet till klockringningen eller till den efterföljande musiken.

Inledning
Gudstjänsten inleds vanligen med musik, oftast instrumental musik på orgel.

Psalmsång

Griftetal
Prästen håller griftetalet, som brukar innehålla något om den döde och hans eller hennes liv och även tankar om det kristna hoppet.

Bön
Griftetalet avslutas med en kortare bön.

Överlåtelse
Överlåtelsen är ett huvudmoment i begravningsgudstjänsten, vilket markeras av att församlingen står upp. Vid överlåtelsen lämnar man den döde i Guds händer. Det betyder inte att alla tankar och minnen ska eller kan försvinna, men det betyder att Gud nu svarar för omsorgen om den döde. Vanligen öser prästen tre skovlar mull på kistan samtidigt som några överlåtelseord läses. Mullen kan ersättas av korstecknande över kistan.

Bibelläsning

Psalmsång

Denna psalm kan utelämnas

Begravningsbön
Prästen ber begravningsbönen som innehåller flera olika dimensioner. Den är ett tack för den döde och för vad han eller hon fick ge i sitt liv. Den är en bön om tröst och innehåller också en tanke på att vi alla en gång ska dö. Den innehåller också tanken på uppståndelse och ett evigt liv för oss människor.

Herrens bön
Församlingen ber denna bön tillsammans

Gudstjänsten kan fortsätta på två sätt. Om avskedstagandet äger rum på kyrkogården (vid jordbegravning) används Avslutning A. I annat fall används Avslutning B.

AVSLUTNING A (Jordbegravning)


Välsignelsen
Prästen ber om Guds välsignelse över församlingen.

Psalmsång

Avslutningsmusik
Under avslutningsmusiken bärs kistan ut. De anhöriga och gästerna följer kistan till graven.

Gravsättning
Kistan sänks i graven. Var och en får möjlighet att ta ett personligt avsked av den döde och vanligen lägger begravningsgästerna en handblomma på kistan.

Slutbön
Prästen lyser frid över den döde

Klockringning

 

AVSLUTNING B (Kremering)

Psalmsång

Avskedstagande
Var och en får möjlighet att ta ett personligt avsked av den döde. Detta görs framme vid kistan medan stillsam bakgrundsmusik spelas. Vanligen lägger begravningsgästerna en handblomma på kistan.

Slutbön
Prästen lyser frid över den döde.

Välsignelsen
Prästen ber om Guds välsignelse över församlingen.

Avslutningsmusik

Klockringning

Kontakta oss

Begravningsbyrån Grindstolpen erbjuder

 

Här kan du läsa och lämna kommentarer om Grindstolpens begravningsbyrå.

www.reco.se

Vad andra tycker om Grindstolpen